Leh - Ladahk เลห์ - ลาดัคห์ อินเดีย 8-14 เม.ย.66 (22,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทริปนี้ 22,000 บาท ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและวีซ่า

วันที่ 8 เมย.66 นัดเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โหลดสัมภาระให้เรียบร้อย(แจ้งเที่ยวบินอีกครั้ง)
บินจากสุวรรณภูมิสู่สนามบินกรุงเดลลีประเทศอินเดีย ถึงสนามบินเมืองนิวเดลลี รับสัมภาระ หาที่พักผ่อนครับ รอต่อเครื่อง นั่งเครื่องจากสนามบินกรุงเดลลีมุ่งหน้าสู่เมืองเลห์ รับกระเป๋าเดินทาง (ทานอาหารเช้าบนเครื่องเรียบร้อย)
พบไกด์ท้องถิ่นที่คอยมาต้อนรับ นั่งรถเดินทางไปที่โรงแรม เช๊คอิน เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
เวลา 12.00 น.พาทานรับประทานอาหารอินเดียมื้อแรก (1) จากนั้นควรนอนพักผ่อน ปรับสภาพร่างกาย
เวลา 15.00 น.ได้เวลาออกเที่ยวเดินปรับสภาพอากาศกันบ้างครับ เที่ยวชมตลาดเลห์ วัฒนธรรมการเป็นอยู่ของชาวอินเดีย เที่ยวชมพระราชวังและวัดต่างๆของตัวเมืองเลห์
เวลา 19.00 น ทานอาหารมื้อเย็น พักผ่อน(2)

วันที่ 2 Such Shay Palace / thiksay and Hemis .. (98 km up and down)
เวลา 07.00 น ทานอาหารเช้า(3)
วันนี้เราจะพาเที่ยวพระราชวังเก่าและวัดต่างๆในเมืองเลห์-ลาดักห์ ราชวังเชย์ กำแพงฉาบด้วยทองคำผสมทองแดง รูปปั้นของพระศากยมุณีที่สวยงาม
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารมื้อเที่ยง (4)
เวลา 13.00 น. เที่ยวชมวัดเฮมิส วัดธิคเซย์ เป็นวัดที่สวยงามอีกแห่งในลาดักห์ ชมพิพิธภัณฑ์ Stok Palace เคยเป็นที่อาศัยของราชวงศ์ สร้างในปี 1825 ปัจจุบันใช้เป็นที่สะสมของใช้ เครื่องแต่งกายของราชวงศ์มงกุฎกษัตริย์
เวลา 18.00 น.รับประทานอาหารเย็น (5) กลับที่พักครับ

วันที่ 3 Leh - Nubra Valley.( Kharodng la pass 18350 ft height )
เวลา 07.00 น.รับประทานอาหารมื้อเช้าที่โรงแรม(6)
วันนี้เราจะนั่งรถไป Nubra Valley จะผ่าน Khardungla ถนน Motorable สูงสุดในโลก 18,380 ฟุต ระยะทาง 125 กิโลเมตร ระยะเวลาประมาณ 5 ชม. นั่งชมวิวสองฝั่งข้างทาง ตรงใหนสวยแวะถ่ายรูปกันครับ
เวลา 12.00 น.แวะทานอาหารมื้อเที่ยง(7) ออกเดินทางต่อ
เวลา 14.00 น.ถึงหุบเขานูบรา Nubra Valley ที่เป็นแหล่งปลูกดอกไม้ Apicort และผลไม้ต่างๆของลาดักห์
เวลา 16.00 น.เดินทางไปที่ Sand Dunes ทะเลทรายอันกว้างใหญ่และสวยงาม ขี่อูฐไปชมแสงเย็นบนทะเลทรายกันครับ ถ่ายรูปพระอาทิตย์ตก เดินทางเข้าที่พัก วันนี้เราจะนอนแคมป์กลางทะเลทรายกันครับ เป็นโดมใหญ่มีเตียงให้นอน ดูดาวได้ทั้งคืนหรือโรงแรมเทียบเท่า
เวลา 19.00 น.ทานอาหารมื้อค่ำ (? พักผ่อน นอนดูดาว

วันที่ 4 Nubra Valley – pangpng lake ( 137km)4-5 hrs
เวลา 07.00 น.ทานอาหารมื้อเช้า (9)
เวลา 08.00 น.พาท่านเที่ยวชมวัด Samstanling Monastery วัดพุทธสไตล์ทิเบต ของนิกายหมวกเหลือง และวัด Deskit Monastery เราสามารถมองเห็นทะเลทรายได้อีกมุมมองหนึ่ง
เวลา 12.00 น.รับประทานอาหารมื้อเที่ยง(10)
เวลา 13.00 น.เดินทางไปที่ ทะเลสาบ Pangong เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง14,256 ฟุตจากระดับน้ำทะเลเส้นทางที่จะวิ่งผ่านชางลา (Chang La Pass) ชมความงามของทะเลสาบสีฟ้ากันให้เต็มที่
เวลา 18.00 น.ทานอาหารมื้อเย็น(11) พักผ่อน

วันที่ 5 Pangong Lake- Leh ( via Changla pass 151 km 5-6 hrs )
เวลา 07.00 น.รับประทานอาหารมื้อเช้า(12)
เวลา 08.00 น.เตรียมตัวเดินทางกลับเลห์ ระยะทางวันนี้ประมาณ 151 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชม. ผ่านเส้นทาง Changla Pass 17,350 ft. เส้นทางที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ชมความงามของธรรมชาติระหว่างทาง
เวลา 12.00 น.รับประทานอาหารมื้อเที่ยง(13) เดินทางต่อ
เวลา 14.00 น.ให้เวลาท่านอิสระในการเดินเที่ยวตลาด เลือกซื้อสินค้าและเที่ยวชมวัฒนธรรมการเป็นอยู่ พาท่านไปชมพระอาทิตย์ตกที่ Tsemp Castle จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งของการชมพระอาทิตย์ตก
เวลา 18.00 น.ทานอาหารมื้อเย็น(14) กลับที่พัก

วันที่ 6 Leh - lamayuru ( Moon land 115kms 4-5 hrs )One days trips
เวลา 07.00 น.ทานอาหารมื้อเช้า(15)
เวลา 08.00 น.ออกเดินทางไปที่ lamayuru ดินแดนของโลกพระจันทร์ พื้นที่เป็นหุบเขาที่มีพื้นดินเหมือนผิวโลกพระจันทร์ เดินทางผ่านหมูบ้าน Alchi เที่ยวชมวัด Alchi เป็นวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปี เป็นวัดเล็กอยู่ในหมู่บ้าน
เวลา 12.00 น.รับประทานอาหารมื้อเที่ยง(16)
เวลา 13.00 น.พาเที่ยววัด Lamayuru Monasteryy เป็นอารามที่ใหญ่ที่สุดในลาดักห์ เดินทางกลับที่พัก
เวลา 18.00 น.รับประทานอาหารมื้อเย็น(17) พักผ่อน

วันที่ 7 วันนี้เดินทางกลับบ้าน
เวลา 07.00 น ทานอาหารเช้า(18)
เวลา 09.00 น.ออกเดินทางจากโรงแรม
เวลา 09.30 น.ถึงสนามบิน โหลดกระเป๋าให้เรียบร้อย
เวลา 12.10 น.นั่งเครื่องมุ่งหน้าสู่สนามบินกรุงเดลลีด้วยสายการบิน รับกระเป๋ารอต่อเครื่อง (ทานอาหารบนเครื่องเรียบร้อย)
บินจากสนามบินกรุงเดลลีมุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เช้ามืดวันที่ 15 เมย.66 รับกระเป๋า แยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความประทับใจ เล่นสงกรานต์ต่อได้

***ทางเราบริการจองตั๋วเครื่องบินให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และลูกค้าจ่ายตามราคาจริง ในวันที่จองตั๋ว รวมทั้งจัดการเรื่องวีซ่า(ตั๋วและวีซ่าไม่รวมค่าใช้จ่ายในโปรแกรม

การจองทริป
โอนเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมถ่ายรูปพาสปอตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนไม่เกิน 30 วันก่อนวันเดินทาง

หมายเลขบัญชีธนาคารไทยพานิชณ์ (SCB) 3652027286 ออมทรัพย์ สาขาเซนทรัลรัตนาธิเบศร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม
หมายเลขบัญชีธนาคารทหารไทย (TMB) 2392210445ออมทรัพย์ สาขาโลตัสศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม
หมายเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย 5852014514 ออมทรัพย์ สาขาโลตัสศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี นาย นิพนธ์ บุญแช่ม

สิ่งที่ต้องเตรียมในการเดินทาง
1.เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว เสื้อกันหนาว รองเท้าผ้าใบ ถุงมือ
2.พาสปอต ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนเดินทาง
3.กล้อง
4.ขนมที่ให้พลังงาน
5.ไฟฉายคาดหัว
6.หมวก
7.รองเท้าผ้าใบ
8.แว่นตา
9.ครีมกันแดด
10.ผ้าพันคอ

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
1.ค่าที่พักรีสอร์ท 6 คืน
2.ค่ารถรับส่ง ตลอดการเดินทาง และสนามบิน-รีสอร์ท
3.ค่ารถนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ
4.ค่าไกค์ท้องถิ่น
5.ค่าอาหาร 18 มื้อ และน้ำดื่มระหว่างมื้อหลัก
6.ค่าเข้าอุทยาน และสถานที่ต่างๆ
ในส่วนที่เกินจากที่เรากำหนดต้องจ่ายเองนะครับ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ค่าวีซ่า ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือจากมื้อทานอาหาร น้ำหนักกระเป๋าเกิน ภาษีสนามบิน ค่าตอบแทนไกด์(40usd)และคนขับรถท้องถิ่น ค่าซักรีด

สนใจเดินทางติดต่อที่ 081-3876811 จ่าหมู หรือทาง Line 0813876811

ราคานี้ออกเดินทาง 8 ท่านขึ้นไป เงินมัดจำทริปไม่สามารถขอคืนได้ในกรณีลูกค้าขอยกเลิกทริปทุกกรณี

 You may also like the following events from Travel Basecamp Thailand: